Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 8, /2007

obsah

contents

úvodník /editorial

Hort V.

zprávy /news

Hosák L., Höschl C.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

referáty z písemnictví

Veselý J.