Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 4, /2006

obsah

contents

úvodník /editorial

Herman: E.

původní práce /original article

Žourková A., Hadašová E., Pulkrábková L., Robeš M., Ravčuková B.

souborný článek /review article

Hort V., Kocourková J.

souborný článek /review article

Novotný V.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Tůma I.

recenze