Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 1, /2006

obsah

contents

úvodník /editorial

Tůma J.

původní práce /original article

Pavlát J., Janotová D.

souborný článek /review article

Čéšková E., Kučerová H., Kašpárek T., Přikryl R.

souborný článek /review article

Gerlová E., Weiss P.

diskuse

Chromý K.

zprávy /news

Nešpor K, Zima T.

zprávy /news

Zvolský P.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

recenze