Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 6, prosinec/2023

obsah

contents

kongresy, konference, kursy

kongresy, konference, kursy

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

dopisy redakci