Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 3, červenec/2022

obsah

contents

úvodník /editorial

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

dopisy redakci

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP