Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 5, listopad/2021

obsah

contents

původní práce /original article

Pavel Říčan1,8, Ondřej Krupčík, Hana Melicharová 3, Anna Benýšková, Juraj Rektor, Ondřej Pěč 5,6, Ondřej Plecháček

původní práce /original article

Zoe Guerrero, Tereza Blažejovská, Hana Kafková 1, Marcela Macháčková, Matyáš Müller, Michal Nesládek, Slavomíra Pukanová, Zbyněk Roboch , Alena Skopcová, Andrea Včeláková, Michal Veselský, Markéta Vítková, Petr Winkler

souborný článek /review article

Dana Chrtková, Martin Okáč, Markéta Vítková, Barbora Lacinová, Barbora Vráželová, Kateřina Hlubučková, Petr Winkler