Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 4, září/2021

obsah

contents

souborný článek /review article

Lucie Švandová, Radek Ptáček, Martina Vňuková, Hana Ptáčková, Jiří Raboch, Michal Goetz