Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 3, červen/2021

obsah

contents

úvodník /editorial

prof. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA MUDr. M. Brunovský, Ph.D.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

zprávy /news

dopisy redakci

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

recenze

Hrdlička M.