Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 4, srpen/2020

obsah

contents

souborný článek /review article

Radek Ptáček, Hana Ptáčková, Ellen Braten