Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 3, červen/2020

obsah

contents

úvodník /editorial

souborný článek /review article

David Kec, Ondřej Ludka, Veronika Hamerníková, Jan Kubánek, Josef Bednařík, Eva Vlčková

souborný článek /review article

Elis Bartečků, Jana Hořínková

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

dopisy redakci