Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 2, květen/2020

obsah

contents

úvodník /editorial

souborný článek /review article

Eliška Fenclová, Jakub Albrecht, Pavel Harsa, Roman Jirák

souborný článek /review article

Marek Páv, Petra Skřivánková1,3,5, Martina Vňuková, Radek Ptáček, Jan Vevera4,2,6

souborný článek /review article

Ľubomíra Izáková, Dagmar Breznoščáková, Michal Turček, Valéria Krenická

komentář /comment

zprávy /news

Hana Fifková, Petr Weiss, David Neumann, Vladimír Weiss