Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 1, únor/2020

obsah

contents

souborný článek /review article

Tomáš Rakús, Martin Brunovský, Katarína Hubčíková, Lucia Bruncvik 2,4, Zuzana Pechanová

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

recenze

Wirtz M. A. (Hrsg.)