Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 6, prosinec/2019

obsah

contents

úvodník /editorial

CDZ

souborný článek /review article

Hana Ptáčková, Jan Vevera, Jiří Raboch, Radek Ptáček