Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Vydává Česká lékařská společnosti J. E. Purkyně

ISSN 1212-0383

Indexed in EMBASE/Excerpta Medica

SCOPUS

Psyc INFO

Excerpováno v Bibliographia medica Čechoslovaca