Web časopisu Česká a slovenská psychiatrie
je určen pouze pro lékaře a odborníky z oblasti medicíny nebo farmacie.

Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.